شرایط لغو محدودیت دسترسی کد‌های مسدود سهامداران در بازار‌های فرابورس

 در News, اخبار, بازار سرمایه

سروش خواجه حق وردی ‏معاون نظارت بازار فرابورس طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری در خصوص تمامی مشتریانی که تا تاریخ این نامه (۶ اردیبهشت)، دسترسی برخط آن‌ها و اختیارات مصرحه در تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط توسط این شرکت به بازار‌های فرابورس محدود شده، اعلام کرد: رفع محدودیت از دسترسی مشتریان فوق پس از تکمیل تعهد نامه پیوسته این نامه از نظر فرابورس بلامانع است.

در خصوص مشتریانی که پس از تاریخ این نامه، حسب تشخیص این شرکت مشمول محدودیت دسترسی برخط در بازار‌های فرابورس می‌شوند، رویه اجرایی مشابه قبل خواهد بود.

در راستای سیستمی کردن فرآیند فوق، شرکت‌های کارگزاری باید از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات برخط، فرم تعهدنامه پیوست و در سامانه برخط مشتریان جهت تکمیل توسط مشتریانی که دسترسی برخط آن‌ها به بازار‌های فرابورس محدود شده، پیاده سازی کنند؛ لذا از ۱۱ اردیبهشت تعهدنامه مذکور برای هر یک از مشتریانی که اقدام آن‌ها حسب تشخیص این شرکت منجر به اخلال در شفافیت و منصفانه بودن بازار می‌شود، صرفاً یک بار با تایید مدیر معاملات برخط قابل استفاده است سامانه مورد استفاده توسط شرکت کارگزاری باید درخصوص تعداد دفعات تکمیل تعهد نامه، امکان هشدار دهی و گزارش گیری داشته باشد.

پس از تاریخ فوق در صورتی که مشتری به شکل حضوری اقدام به تکمیل تعهد نامه کند، مدیر معاملات برخط باید تعداد دفعات تکمیل تعهد نامه را بصورت دستی تغییر دهد. همچنین فعال شدن امکان اخذ تعهدنامه برای مرتبه‌های بعدی صرفاً با هماهنگی اداره نظارت و دیدبان بازار و توسط مدیر معاملات برخط قابل انجام است.

تعهد نامه مذکور پس از تکمیل توسط مشتری باید به تایید مدیر معاملات برخط مدیرعامل کارگزاری برسد. در این خصوص تفویض اختیار مدیرعامل به مدیر معاملات برخط کارگزاری بلامانع است، اما شرکت‌کارگزاری باید مستندات مربوط به تفویض صورت گرفته را نگهداری کرده و حسب درخواست این شرکت ارائه دهد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید